Описание

Строително дружество „ВИВА-92”

История:

 

Фирма „ВИВА 92”  ООД – гр. Перник е съвременна, развиваща се фирма и правоприемник на ЕТ „Галина Борисова”. Като дружество с ограничена отговорност е регистрирано в Пернишки районен съд през 2006 год. , а на 24.01.2007г. е регистрирана по ДДС. 

          Основните дейности са строителство, реконструкция, довършителни дейности , ремонти и реновации на обекти с разнороден характер и предназначение. Тази си дейности дружеството реализира педимно чрез възлагане.

От 18.04.2008 год. „ВИВА 92”  ООД е член на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от следните групи

  1. Първа група – строежи от високото строителство, от трета до пета категория(по чл.137 ЗУТ) и прилежащата му инфраструктура;

  2. Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от трета и четвърта категория(по чл.137 ЗУТ);

  3. Пета група – строителни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”

В дружеството са недрени системи за управление на

1.  Система за управление на качеството - ISO 9001:2008 

  1. Система за управление на околната среда - ISO 14001:2004

  2. Система за управление на здравето и безопасност при работа - OHSAS 18001:2007 

Дружеството разполага с необходимите за работа строителна техника, товарни автомобили, инструменти, машини

За  време на своето съществуване, фирмата е извършила  основни ремонти на учебни заведения, детски градини, покриви, бояджииски, канализационен, водопроводен, ел. инсталация и др. видове ремонти на територията на Община Перник,Община Радомир и Община Трън и др.

Така също има построени собствени търговски сгради

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now