top of page

Структура:

     Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти и работници от различни специалности: техник -строителство и архитектура, технически ръководител – експерт здравни, арматуристи, кофражисти, зидаро-мазачи, бояджия сгради, хидроизолаторчик и др.

     Дружество «ВИВА - 92» разполага с необходимите за работа строителна техника, товарни автомобили,инструменти, машини.

Строителното Дружество «ВИВА - 92» реализира инвестиционни проекти с различна насоченост и предназначение от жилищни сгради до промишлени помещения, което дава на компанията положителен и ценен опит за всеки един случай на строителство.

Независимо от вида  и размера на инвестиционния проект, дружеството подхожда с необходимия професионализъм и внимание, което прави от  Строително Дружество «ВИВА - 92» добър и предвидим изпълнител и партньор.

bottom of page