top of page

1. Общите условия на "Вива Комплекс“ са задължителни за всички клиенти и потребители на сайта - https://www.viva92.com/
2 .Всяко използване на сайта - https://www.viva92.com/ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "Вива Комплекс“ по всяко време. Това може да се дължи на собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители.
4. Във всеки един случай на промяна на общите условия "Вива Комплекс“ ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта - https://www.viva92.com/ , поради което Ви информираме, че имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта - https://www.viva92.com/ при всяко негово ползване.
5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
6. "Вива Комплекс“ полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта - https://www.viva92.com/ . Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "Вива Комплекс“ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които "Вива Комплекс“ предварително се извинява на своите клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас.
8. Допустимо е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уеб страницата.
9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта - https://www.viva92.com/
10. https://www.viva92.com/ съдържа линкове към други сайтове. "Вива Комплек“ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политиката на поверителност , съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

bottom of page