top of page

ЛИДЕРИ В

КАЧЕСТВЕНОТО 

СТРОИТЕЛСТВО И

ИНФРАСТРУКТУРА

Arrow Down

Дейности

Construction Plans

Проектиране

Man Measuring Window

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ

 • Производство, доставка и монтаж на кухненски шкафове, холово и спално обзавеждане

 • Климатични инсталации

 • Отоплителни и вентилационни инсталации

Pre-Construction Consultation

СПЕЦИФИЧНИ РАБОТИ

 • Монтаж на системи за подвижни преградни стени

 • Монтаж системи за автоматика и контрол на врати

 • Монтаж  на външни окачени фасади

Home Construction

ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

 • Водопроводни и канализационни работи

 • Вътрешни и ел. инсталации

 • Монтажни работи

 • Измазване

 • Замаски

 • Хидроизолация

 • Доставка и монтаж на вътрешни интериорни,
  блиндирони, пожароустойчиви и гаражни врати тип падащо крило

 • Монтаж на фаянс, теракота и гранитогрес

 • Монтаж на шлифовани и полирани подови и стенни каменни облицовки

Construction Worker

ВЪНШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

 • Хидроизолация

 • Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма

 • Изпълнение на каменни облицовки

 • Монтаж на топлоизолационни системи по фасади
  и изпълнение на водонепропускливи външни мазилки

 • Изпълнение на декоративни метални парапети

 • Тенекеджийски работи

Construction Site

Строителство

От проучване и изследване на нови възможности за строителство до задоволяването на всички изисквания на клиента(възложител или бенефициент), Строителното Дружество «ВИВА - 92»   минава през всички етапи на взаимоотношения в строителството.

Изграждането на инфраструктурата – ел. захранване, водоснабдяване и канализация, пътни връзки, благоустрояване и озеленяване, са част от задължителните условия за стартиране на всеки обект.

Изпълнението на всички видове работи – груб строеж, довършителни работи, сухо строителство е под непрекъснат контрол на инвеститора и строителния надзор, което определя въвеждането на обектите в експлоатация в срок и съгласно нормативните бази и съобразно поетите ангажименти. Работата с постоянни подизпълнители и партньори е друга  предпоставка за качествено изпълнение и спазване на уговорените срокове.

Architect at Construction Site

ГРУБ СТРОЕЖ

 • Изкопни работи

 • Кофражни работи

 • Арматурни работи

 • Бетонови работи

 • Зидарски и монтажни работи

 • Дърводелски и покривни работи

Цели:

 • Главната цел, която фирмата преследва е високо качество на строителния продукт и стабилни отношения със своите клиенти, което постига спазвайки високи изисквания и утвърдени принципи във всички етапи на строителния процес.

 • Утвърждаване на дружеството с предлагане на цялостни строителни решения с доказано качество

 • Развиване на всяко самостоятелно звено от структурата на фирмата

 • Поддържане и доразвиване на екипа ни от професионалисти

 • Основни цели в областта на безопасността и здравето са:

- поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в Р. България и водещи световни стандарти;

- поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост на съоръженията, подготовка на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации;

- обезпечаване постоянното подобрение на системата в областта на безопасността и охраната на труда.

SERVICES

За нас

Фирма „ВИВА 92”  ООД – гр. Перник е съвременна, развиваща се фирма и правоприемник на ЕТ „Галина Борисова”. Като дружество с ограничена отговорност е регистрирано в Пернишки районен съд през 2006 год. , а на 24.01.2007г. е регистрирана по ДДС. 

          Основните дейности са строителство, реконструкция, довършителни дейности , ремонти и реновации на обекти с разнороден характер и предназначение. Тази си дейности дружеството реализира педимно чрез възлагане.

От 18.04.2008 год. „ВИВА 92”  ООД е член на КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ и притежава удостоверение от Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от следните групи

 1. Първа група – строежи от високото строителство, от трета до пета категория(по чл.137 ЗУТ) и прилежащата му инфраструктура;

 2. Втора група – строежи от транспортната инфраструктура – строежи от трета и четвърта категория(по чл.137 ЗУТ);

 3. Пета група – строителни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”

В дружеството са внедрени системи за управление на

1.  Система за управление на качеството - ISO 9001:2008 

 1. Система за управление на околната среда - ISO 14001:2004

 2. Система за управление на здравето и безопасност при работа - OHSAS 18001:2007 

Дружеството разполага с необходимите за работа строителна техника, товарни автомобили, инструменти, машини

За  време на своето съществуване, фирмата е извършила  основни ремонти на учебни заведения, детски градини, покриви, бояджииски, канализационен, водопроводен, ел. инсталация и др. видове ремонти на територията на Община Перник,Община Радомир и Община Трън и др.

Така също има построени собствени търговски сгради

ABOUT

Стратегия:

 

Политиката на дружеството в областта на качеството е насочена към  усъвършенстване на системата за управление на качеството за нарастване на удовлетвореността на клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания.

Съвременните методи за управление на качеството включват:

- прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;

- прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси;

- постоянно подобряване на Системите за управление;

- устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар.

Основни принципи на екологичната политика в областта на околната среда са:

- в съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Р България в областта на околната среда

- предотвратяване замърсяването на околната среда;

- осигуряване компетентността и екологичната култура на персонала.

Акцентите в политиката на фирмата са:
- Съвременни технологии
- Кратки и сигурни срокове на изпълнение
- Материали, отговарящи на европейски и световни стандарти
- Коректни и надеждни доставчици
- Селективност в избора на нови обекти
- Гарантирана обратна връзка с клиента
- Гъвкав мениджмънт
- Висококвалифицирани служители

2006

Основана

231

Завършени

проекта

115

Служителя

27

Награди

PROJECTS

Проекти

Untitled.jpg
CLIENTS

Клиенти

CONTACT

КОНТАКТИ

гр. Перник улица Железничарска 15 

Свържете се с нас

Съобщението ви е изпратено

bottom of page